ג'ודו - תקנון הספורט
ג'ודו - כל המידע והנתונים

ג'ודו-JUNIOR

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/17/22

9:00

7/17/22

19:00

Anerbox Arena

Hadera

7/18/22

9:00

7/18/22

19:00

Anerbox Arena

Hadera

ג'ודו-MASTER

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/17/22

9:00

7/17/22

19:00

Anerbox Arena

Hadera

7/18/22

9:00

7/18/22

19:00

Anerbox Arena

Hadera

ג'ודו-OPEN

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/17/22

9:00

7/17/22

19:00

Anerbox Arena

Hadera

7/18/22

9:00

7/18/22

19:00

Anerbox Arena

Hadera