לוחות זמנים ותוצאות

זמני משחקי יחיד

פאדל-OPEN

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/13/22

8:00

7/13/22

13:00

Kfar Maccabiah sports club

Ramat Gan

7/13/22

15:00

7/13/22

22:00

Kfar Maccabiah sports club

Ramat Gan

7/14/22

8:00

7/14/22

12:00

Kfar Maccabiah sports club

Ramat Gan

7/15/22

10:00

7/15/22

17:00

Kfar Maccabiah sports club

Ramat Gan

7/17/22

8:00

7/17/22

13:00

Kfar Maccabiah sports club

Ramat Gan

7/17/22

15:00

7/17/22

22:00

Kfar Maccabiah sports club

Ramat Gan

7/18/22

8:00

7/18/22

13:00

Kfar Maccabiah sports club

Ramat Gan

7/18/22

15:00

7/18/22

22:00

Kfar Maccabiah sports club

Ramat Gan

7/19/22

8:00

7/19/22

13:00

Kfar Maccabiah sports club

Ramat Gan

7/19/22

15:00

7/19/22

22:00

Kfar Maccabiah sports club

Ramat Gan

7/20/22

8:00

7/20/22

13:00

Kfar Maccabiah sports club

Ramat Gan

7/20/22

15:00

7/20/22

22:00

Kfar Maccabiah sports club

Ramat Gan

7/21/22

8:00

7/21/22

13:00

Kfar Maccabiah sports club

Ramat Gan

7/21/22

15:00

7/21/22

22:00

Kfar Maccabiah sports club

Ramat Gan

7/22/22

10:00

7/22/22

17:00

Kfar Maccabiah sports club

Ramat Gan

7/24/22

8:00

7/24/22

13:00

Kfar Maccabiah sports club

Ramat Gan

7/24/22

15:00

7/24/22

20:00

Kfar Maccabiah sports club

Ramat Gan