אריק זאבי

יו"ר מכביה

ריקי קנטרביץ

ס' יו"ר המכביה

אורלי פרומן

יו"ר אגף חינוך ותרבות

דוד קורנפלד

סגן יו"ר מכבי תנועה עולמית ונציג התנועה במכביה

מהרטה ברוך-רון

יו"ר שיתופי פעולה

נעם סמל

יו"ר טקסים ואירועים

עופר לפלר

יו"ר אגף שיווק

אסף גורן

גזבר כבוד מכבי תנועה עולמית

דורון שיטרוק

גזבר

קובי כהן

יו"ר אגף מבצעים

מאיר מיימון

יועץ משפטי

משה גולדשטיין

מזכיר כבוד מכבי תנועה עולמית

בוקי כצמן

רועי תשובה

יו"ר מכביית הנוער

יהודית גריסרו

יו"ר משאבי אנוש ומתנדבים

אסף סטולרז'

יו"ר אגף הספורט

יעקב רז

יו"ר אגף רכש ולוגיסטיקה

מיקי אדלר

יו"ר אגף תחבורה

עופר מירנדה

יו"ר אגף מערכות מידע