גלרייה

זמני משחקי יחיד

טניס-JUNIOR

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/13/22

8:30

7/13/22

13:00

Selma & Irving Ettenberg, Israel Tennis Center

Haifa

7/13/22

15:30

7/13/22

22:00

Selma & Irving Ettenberg, Israel Tennis Center

Haifa

7/14/22

8:00

7/14/22

12:00

Selma & Irving Ettenberg, Israel Tennis Center

Haifa

7/15/22

10:00

7/15/22

13:00

Selma & Irving Ettenberg, Israel Tennis Center

Haifa

7/15/22

15:30

7/15/22

17:00

Selma & Irving Ettenberg, Israel Tennis Center

Haifa

7/17/22

8:00

7/17/22

13:00

Selma & Irving Ettenberg, Israel Tennis Center

Haifa

7/17/22

15:30

7/17/22

22:00

Selma & Irving Ettenberg, Israel Tennis Center

Haifa

7/18/22

8:00

7/18/22

13:00

Selma & Irving Ettenberg, Israel Tennis Center

Haifa

7/18/22

15:30

7/18/22

22:00

Selma & Irving Ettenberg, Israel Tennis Center

Haifa

7/19/22

8:00

7/19/22

13:00

Selma & Irving Ettenberg, Israel Tennis Center

Haifa

7/19/22

15:30

7/19/22

22:00

Selma & Irving Ettenberg, Israel Tennis Center

Haifa

7/20/22

8:00

7/20/22

13:00

Selma & Irving Ettenberg, Israel Tennis Center

Haifa

7/20/22

15:30

7/20/22

22:00

Selma & Irving Ettenberg, Israel Tennis Center

Haifa

7/21/22

8:00

7/21/22

13:00

Selma & Irving Ettenberg, Israel Tennis Center

Haifa

7/21/22

15:30

7/21/22

22:00

Selma & Irving Ettenberg, Israel Tennis Center

Haifa

7/22/22

10:00

7/22/22

13:00

Selma & Irving Ettenberg, Israel Tennis Center

Haifa

7/22/22

15:00

7/22/22

17:00

Selma & Irving Ettenberg, Israel Tennis Center

Haifa

7/24/22

8:00

7/24/22

13:00

Selma & Irving Ettenberg, Israel Tennis Center

Haifa

7/24/22

16:00

7/24/22

20:00

Selma & Irving Ettenberg, Israel Tennis Center

Haifa

טניס-MASTER

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/13/22

8:30

7/13/22

13:00

Ir Yamim Tennis center

Netanya

7/13/22

15:30

7/13/22

22:00

Ir Yamim Tennis center

Netanya

7/14/22

8:00

7/14/22

12:00

Ir Yamim Tennis center

Netanya

7/15/22

10:00

7/15/22

13:00

Ir Yamim Tennis center

Netanya

7/15/22

15:30

7/15/22

17:00

Ir Yamim Tennis center

Netanya

7/17/22

8:00

7/17/22

13:00

Ir Yamim Tennis center

Netanya

7/17/22

15:30

7/17/22

22:00

Ir Yamim Tennis center

Netanya

7/18/22

8:00

7/18/22

13:00

Ir Yamim Tennis center

Netanya

7/18/22

15:30

7/18/22

22:00

Ir Yamim Tennis center

Netanya

7/19/22

8:00

7/19/22

13:00

Ir Yamim Tennis center

Netanya

7/19/22

15:30

7/19/22

22:00

Ir Yamim Tennis center

Netanya

7/20/22

8:00

7/20/22

13:00

Ir Yamim Tennis center

Netanya

7/20/22

15:30

7/20/22

22:00

Ir Yamim Tennis center

Netanya

7/21/22

8:00

7/21/22

13:00

Ir Yamim Tennis center

Netanya

7/21/22

15:30

7/21/22

22:00

Ir Yamim Tennis center

Netanya

7/22/22

10:00

7/22/22

13:00

Ir Yamim Tennis center

Netanya

7/22/22

15:00

7/22/22

17:00

Ir Yamim Tennis center

Netanya

7/24/22

8:00

7/24/22

13:00

Ir Yamim Tennis center

Netanya

7/24/22

16:00

7/24/22

20:00

Ir Yamim Tennis center

Netanya

טניס-MASTER 65+

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/13/22

8:30

7/13/22

13:00

Israel Tennis Center 

Ramat HaSharon

7/13/22

15:30

7/13/22

22:00

Israel Tennis Center 

Ramat HaSharon

7/14/22

8:00

7/14/22

12:00

Israel Tennis Center 

Ramat HaSharon

7/15/22

10:00

7/15/22

13:00

Israel Tennis Center 

Ramat HaSharon

7/15/22

15:30

7/15/22

17:00

Israel Tennis Center 

Ramat HaSharon

7/17/22

8:00

7/17/22

13:00

Israel Tennis Center 

Ramat HaSharon

7/17/22

15:30

7/17/22

22:00

Israel Tennis Center 

Ramat HaSharon

7/18/22

8:00

7/18/22

13:00

Israel Tennis Center 

Ramat HaSharon

7/18/22

15:30

7/18/22

22:00

Israel Tennis Center 

Ramat HaSharon

7/19/22

8:00

7/19/22

13:00

Israel Tennis Center 

Ramat HaSharon

7/19/22

15:30

7/19/22

22:00

Israel Tennis Center 

Ramat HaSharon

7/20/22

8:00

7/20/22

13:00

Israel Tennis Center 

Ramat HaSharon

7/20/22

15:30

7/20/22

22:00

Israel Tennis Center 

Ramat HaSharon

7/21/22

8:00

7/21/22

13:00

Israel Tennis Center 

Ramat HaSharon

7/21/22

15:30

7/21/22

22:00

Israel Tennis Center 

Ramat HaSharon

7/22/22

10:00

7/22/22

13:00

Israel Tennis Center 

Ramat HaSharon

7/22/22

15:00

7/22/22

17:00

Israel Tennis Center 

Ramat HaSharon

7/24/22

8:00

7/24/22

13:00

Israel Tennis Center 

Ramat HaSharon

7/24/22

16:00

7/24/22

20:00

Israel Tennis Center 

Ramat HaSharon

טניס-OPEN

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/13/22

8:30

7/13/22

13:00

Ben B. & Joyce E. Eisenberg, Israel Tennis Center

Jerusalem

7/13/22

15:30

7/13/22

22:00

Ben B. & Joyce E. Eisenberg, Israel Tennis Center

Jerusalem

7/14/22

8:00

7/14/22

12:00

Ben B. & Joyce E. Eisenberg, Israel Tennis Center

Jerusalem

7/15/22

10:00

7/15/22

13:00

Ben B. & Joyce E. Eisenberg, Israel Tennis Center

Jerusalem

7/15/22

15:30

7/15/22

17:00

Ben B. & Joyce E. Eisenberg, Israel Tennis Center

Jerusalem

7/17/22

8:00

7/17/22

13:00

Ben B. & Joyce E. Eisenberg, Israel Tennis Center

Jerusalem

7/17/22

15:30

7/17/22

22:00

Ben B. & Joyce E. Eisenberg, Israel Tennis Center

Jerusalem

7/18/22

8:00

7/18/22

13:00

Ben B. & Joyce E. Eisenberg, Israel Tennis Center

Jerusalem

7/18/22

15:30

7/18/22

22:00

Ben B. & Joyce E. Eisenberg, Israel Tennis Center

Jerusalem

7/19/22

8:00

7/19/22

13:00

Ben B. & Joyce E. Eisenberg, Israel Tennis Center

Jerusalem

7/19/22

15:30

7/19/22

22:00

Ben B. & Joyce E. Eisenberg, Israel Tennis Center

Jerusalem

7/20/22

8:00

7/20/22

13:00

Ben B. & Joyce E. Eisenberg, Israel Tennis Center

Jerusalem

7/20/22

15:30

7/20/22

22:00

Ben B. & Joyce E. Eisenberg, Israel Tennis Center

Jerusalem

7/21/22

8:00

7/21/22

13:00

Ben B. & Joyce E. Eisenberg, Israel Tennis Center

Jerusalem

7/21/22

15:30

7/21/22

22:00

Ben B. & Joyce E. Eisenberg, Israel Tennis Center

Jerusalem

7/22/22

10:00

7/22/22

13:00

Ben B. & Joyce E. Eisenberg, Israel Tennis Center

Jerusalem

7/22/22

15:00

7/22/22

17:00

Ben B. & Joyce E. Eisenberg, Israel Tennis Center

Jerusalem

7/24/22

8:00

7/24/22

13:00

Ben B. & Joyce E. Eisenberg, Israel Tennis Center

Jerusalem

7/24/22

16:00

7/24/22

20:00

Ben B. & Joyce E. Eisenberg, Israel Tennis Center

Jerusalem