גלרייה

4 סרטונים

זמני משחקי יחיד

קרטה-JUNIOR

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/19/22

9:00

7/19/22

19:00

Anerbox Arena

Hadera

7/20/22

9:00

7/20/22

19:00

Anerbox Arena

Hadera

קרטה-OPEN

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/19/22

9:00

7/19/22

19:00

Anerbox Arena

Hadera

7/20/22

9:00

7/20/22

19:00

Anerbox Arena

Hadera