גלרייה

לוחות זמנים ותוצאות

זמני משחקי יחיד

גולף-GRAND MASTER

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/13/22

7:30

7/17/22

17:30

The Golf Club

Caesarea

7/14/22

7:00

7/14/22

14:30

The Golf Club

Caesarea

7/15/22

10:00

7/19/22

16:30

The Golf Club

Caesarea

גולף-JUNIOR BOYS

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/18/22

9:24

7/18/22

18:30

The Golf Club

Caesarea

7/19/22

10:56

7/19/22

19:30

The Golf Club

Caesarea

7/20/22

11:08

7/20/22

19:30

The Golf Club

Caesarea

7/21/22

11:00

7/21/22

19:30

The Golf Club

Caesarea

גולף-MASTER FEMALE 50+

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/18/22

10:28

7/18/22

18:30

The Golf Club

Caesarea

7/19/22

7:56

7/19/22

19:30

The Golf Club

Caesarea

7/20/22

12:32

7/20/22

19:30

The Golf Club

Caesarea

גולף-MASTER MALE 50+

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/18/22

11:16

7/18/22

18:30

The Golf Club

Caesarea

7/19/22

8:48

7/19/22

19:30

The Golf Club

Caesarea

7/20/22

7:00

7/20/22

19:30

The Golf Club

Caesarea

7/21/22

7:00

7/21/22

19:30

The Golf Club

Caesarea

גולף-OPEN FEMALE

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/19/22

7:16

7/19/22

19:30

The Golf Club

Caesarea

7/20/22

13:28

7/20/22

19:30

The Golf Club

Caesarea

7/21/22

11:40

7/21/22

19:30

The Golf Club

Caesarea

גולף-OPEN MALE

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/18/22

7:00

7/18/22

18:30

The Golf Club

Caesarea

7/19/22

12:16

7/19/22

19:30

The Golf Club

Caesarea

7/20/22

9:00

7/20/22

19:30

The Golf Club

Caesarea

7/21/22

9:00

7/21/22

19:30

The Golf Club

Caesarea

גולף-STABLEFORD

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/13/22

9:10

7/13/22

17:30

The Golf Club

Caesarea

7/14/22

8:30

7/14/22

14:30

The Golf Club

Caesarea

7/15/22

9:00

7/15/22

16:30

The Golf Club

Caesarea