גלרייה

זמני משחקי יחיד

טניס שולחן-FEMALES' TEAM

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

6/21/22

9:00:00

7/21/22

18:00:00

Metro-West High School

7/17/22

9:00:00

6/17/22

18:00:00

Metro-West High School

7/18/22

9:00:00

7/18/22

18:00:00

Metro-West High School

7/19/22

9:00:00

7/19/22

18:00:00

Metro-West High School

7/20/22

9:00:00

7/20/22

18:00:00

Metro-West High School

טניס שולחן-JUNIOR

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/17/22

9:00:00

7/17/22

19:30:00

Metro-West High School

7/18/22

9:00:00

7/18/22

19:30:00

Metro-West High School

7/19/22

9:00:00

7/19/22

19:30:00

Metro-West High School

7/20/22

9:00:00

7/20/22

19:30:00

Metro-West High School

7/21/22

9:00:00

7/21/22

19:30:00

Metro-West High School

טניס שולחן-MALES' TEAM

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/17/22

9:00:00

7/17/22

18:00:00

Metro-West High School

7/18/22

9:00:00

7/18/22

18:00:00

Metro-West High School

7/19/22

9:00:00

6/19/22

18:00:00

Metro-West High School

7/20/22

9:00:00

7/20/22

18:00:00

Metro-West High School

7/21/22

9:00:00

7/21/22

18:00:00

Metro-West High School

טניס שולחן-MASTER

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/17/22

9:00:00

7/17/22

19:30:00

Metro-West High School

7/18/22

9:00:00

7/18/22

19:30:00

Metro-West High School

7/19/22

9:00:00

7/19/22

19:30:00

Metro-West High School

7/20/22

9:00:00

7/20/22

19:30:00

Metro-West High School

7/21/22

9:00:00

7/21/22

19:30:00

Metro-West High School

טניס שולחן-MASTERS' TEAM 40+

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/17/22

9:00:00

7/17/22

18:00:00

Metro-West High School

7/18/22

9:00:00

7/18/22

18:00:00

Metro-West High School

7/19/22

9:00:00

7/19/22

18:00:00

Metro-West High School

7/20/22

9:00:00

7/20/22

18:00:00

Metro-West High School

7/21/22

9:00:00

7/21/22

18:00:00

Metro-West High School

טניס שולחן-MASTERS' TEAM 60+

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/17/22

9:00:00

7/17/22

18:00:00

Metro-West High School

7/18/22

9:00:00

7/18/22

18:00:00

Metro-West High School

7/19/22

9:00:00

7/19/22

18:00:00

Metro-West High School

7/20/22

9:00:00

7/20/22

18:00:00

Metro-West High School

7/21/22

9:00:00

7/21/22

18:00:00

Metro-West High School

טניס שולחן-OPEN

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/17/22

9:00:00

7/17/22

19:30:00

Metro-West High School

7/18/22

9:00:00

7/18/22

19:30:00

Metro-West High School

7/19/22

9:00:00

7/19/22

19:30:00

Metro-West High School

7/20/22

9:00:00

7/20/22

19:30:00

Metro-West High School

7/21/22

9:00:00

7/21/22

19:30:00

Metro-West High School

טניס שולחן-U16 BOYS' TEAM

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/17/22

9:00:00

7/17/22

18:00:00

Metro-West High School

7/18/22

9:00:00

7/18/22

18:00:00

Metro-West High School

7/19/22

9:00:00

7/19/22

18:00:00

Metro-West High School

7/20/22

9:00:00

7/20/22

18:00:00

Metro-West High School

7/21/22

9:00:00

7/21/22

18:00:00

Metro-West High School

טניס שולחן-U16 GIRLS' TEAM

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/17/22

9:00:00

7/17/22

18:00:00

Metro-West High School

7/18/22

9:00:00

7/18/22

18:00:00

Metro-West High School

7/19/22

9:00:00

7/19/22

18:00:00

Metro-West High School

7/20/22

9:00:00

7/20/22

18:00:00

Metro-West High School

7/21/22

9:00:00

7/21/22

18:00:00

Metro-West High School

טניס שולחן-U18 BOYS' TEAM

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/17/22

9:00:00

7/17/22

18:00:00

Metro-West High School

7/18/22

9:00:00

7/18/22

18:00:00

Metro-West High School

7/19/22

9:00:00

7/19/22

18:00:00

Metro-West High School

7/20/22

9:00:00

7/20/22

18:00:00

Metro-West High School

7/21/22

9:00:00

7/21/22

18:00:00

Metro-West High School

טניס שולחן-U18 GIRLS' TEAM

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/17/22

9:00:00

7/17/22

18:00:00

Metro-West High School

7/18/22

9:00:00

7/18/22

18:00:00

Metro-West High School

7/19/22

9:00:00

7/19/22

18:00:00

Metro-West High School

7/20/22

9:00:00

7/20/22

18:00:00

Metro-West High School

7/21/22

9:00:00

7/21/22

18:00:00

Metro-West High School