לוחות זמנים ותוצאות

זמני משחקי יחיד

טיפוס ספורטיבי-OPEN

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/18/22

8:00

7/18/22

13:00

Maccabiah Beach 

Netanya

7/19/22

8:00

7/19/22

13:00

Maccabiah Beach 

Netanya

7/20/22

8:00

7/20/22

13:00

Maccabiah Beach 

Netanya