ג'ק טרפינס
נשיא
מכבי תנועה עולמית

אמיר פלד
יושב ראש
מכבי תנועה עולמית

אריק זאבי
יושב ראש
מכביה

איל טיברגר
מנכ"ל
מכבי תנועה עולמית

רואי הסינג
מנכ"ל
מכביה

גליל יצחקי
ראש מטה
מכביה