1 סרטון

לוחות זמנים ותוצאות

זמני משחקי יחיד

הרמת משקולות-OPEN

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/18/22

14:00:00

7/18/22

19:00:00

YMCA - Sports Center

7/19/22

14:00:00

7/19/22

19:30:00

YMCA - Sports Center