לוחות זמנים ותוצאות

זמני משחקי יחיד

גלישה-OPEN

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/13/22

7:30

7/13/22

13:00

Maccabiah Beach 

Netanya

7/14/22

7:30

7/14/22

13:00

Maccabiah Beach 

Netanya

7/15/22

7:30

7/15/22

13:00

Maccabiah Beach 

Netanya

7/17/22

7:30

7/17/22

13:00

Maccabiah Beach 

Netanya

7/18/22

7:30

7/18/22

13:00

Maccabiah Beach 

Netanya

7/19/22

7:30

7/19/22

13:00

Maccabiah Beach 

Netanya

7/20/22

7:30

7/20/22

13:00

Maccabiah Beach 

Netanya

7/21/22

7:30

7/21/22

13:00

Maccabiah Beach 

Netanya

7/22/22

7:30

7/22/22

13:00

Maccabiah Beach 

Netanya