סקווש - תקנון הספורט
Maccabiah Squash 2022 - Individual Event
Maccabiah Squash 2022 - Team Event

סקווש-JUNIOR

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/17/22

9:00

7/17/22

17:00

Squash Center Ra'anana

Ra'anana

7/18/22

9:00

7/18/22

17:00

Squash Center Ra'anana

Ra'anana

7/19/22

9:00

7/19/22

17:00

Squash Center Ra'anana

Ra'anana

7/20/22

9:00

7/20/22

17:00

Squash Center Ra'anana

Ra'anana

7/21/22

9:00

7/21/22

17:00

Squash Center Ra'anana

Ra'anana

7/22/22

9:00

7/22/22

17:00

Squash Center Ra'anana

Ra'anana

7/24/22

9:00

7/24/22

17:00

Squash Center Ra'anana

Ra'anana

סקווש-MASTER

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/17/22

9:00

7/17/22

17:00

Squash Center Ra'anana

Ra'anana

7/18/22

9:00

7/18/22

17:00

Squash Center Ra'anana

Ra'anana

7/19/22

9:00

7/19/22

17:00

Squash Center Ra'anana

Ra'anana

7/20/22

9:00

7/20/22

17:00

Squash Center Ra'anana

Ra'anana

7/21/22

9:00

7/21/22

17:00

Squash Center Ra'anana

Ra'anana

7/22/22

9:00

7/22/22

17:00

Squash Center Ra'anana

Ra'anana

7/24/22

9:00

7/24/22

17:00

Squash Center Ra'anana

Ra'anana

סקווש-OPEN

התחלה סיום מיקום
תאריך שעה תאריך שעה מתקן עיר

7/17/22

9:00

7/17/22

17:00

Squash Center Ra'anana

Ra'anana

7/18/22

9:00

7/18/22

17:00

Squash Center Ra'anana

Ra'anana

7/19/22

9:00

7/19/22

17:00

Squash Center Ra'anana

Ra'anana

7/20/22

9:00

7/20/22

17:00

Squash Center Ra'anana

Ra'anana

7/21/22

9:00

7/21/22

17:00

Squash Center Ra'anana

Ra'anana

7/22/22

9:00

7/22/22

17:00

Squash Center Ra'anana

Ra'anana

7/24/22

9:00

7/24/22

17:00

Squash Center Ra'anana

Ra'anana