internal header image

אירוח

accommodation category

המלונות שישכנו את באי המכביה נבחרו בקפידה וכל אחד מהם נבדק באופן אישי. כל המלונות עומדים בכל תקני המכביה, כולל תקני בטיחות ותחבורה

המלונות נמצאים בשלושה אזורים מרכזיים בישראל:
ירושלים -
תל אביב והשרון -
חיפה והצפון-

בנוסף, המלונות מחולקים בהתאם לקטגוריות השונות של המכביה: צעירים, פתוחה, מאסטרס ופרא-אולימפי

המשתתפים במכביה ישוכנו במלונות בהתאם לענף בו הם מתחרים, לקטגוריה, לשפה אותה הם דוברים ולשיקולים נוספים. תשומת לב מיוחדת תינתן לשיקולי תזונה וכשרות

אחרי שהרישום למכביה יסתיים, הנהלת המכביה תפרסם את השיבוצים של הענפים והמשלחות לבתי המלון השונים.

לחצו על המלונות השונים כדי לקבל הצצה מקדימה למלון
שימו לב שעל אף שכל המלונות שוריינו מראש לטובת המכביה, ייתכנו שינויים
במידה ויהיו שינויים, המשלחות יעודכנו מבעוד מועד

למידע נוסף, בקרו באתר הספק: Gil Travel

רשימת המלונות

איזור ירושלים

Jerusalem-Dan Hotel

Jerusalem-Dan Hotel

המשך קריאה: Jerusalem-Dan Hotel
Ramada Hotel

Ramada Hotel

המשך קריאה: Ramada Hotel
Mount Zion Hotel

Mount Zion Hotel

המשך קריאה: Mount Zion Hotel

תל אביב והמרכז

David Intercontinental

David Intercontinental

המשך קריאה: David Intercontinental
Metropolitan Hotel

Metropolitan Hotel

המשך קריאה: Metropolitan Hotel
Tal Hotel

Tal Hotel

המשך קריאה: Tal Hotel
Prima City Hotel

Prima City Hotel

המשך קריאה: Prima City Hotel
Leonardo Hotels In Tel Aviv

Leonardo Hotels In Tel Aviv

המשך קריאה: Leonardo Hotels In Tel Aviv
Kfar Maccabiah Hotel

Kfar Maccabiah Hotel

המשך קריאה: Kfar Maccabiah Hotel
Dan Panorama Tel Aviv

Dan Panorama Tel Aviv

המשך קריאה: Dan Panorama Tel Aviv
Dan Tel Aviv

Dan Tel Aviv

המשך קריאה: Dan Tel Aviv

איזור השרון והצפון

King Solomon Netanya

King Solomon Netanya

המשך קריאה: King Solomon Netanya
Ramada Netanya Hotel

Ramada Netanya Hotel

המשך קריאה: Ramada Netanya Hotel
Gai Beach Hotel

Gai Beach Hotel

המשך קריאה: Gai Beach Hotel
Olga on the Beach Resort

Olga on the Beach Resort

המשך קריאה: Olga on the Beach Resort
Ramada Resort Hadera Beach

Ramada Resort Hadera Beach

המשך קריאה: Ramada Resort Hadera Beach
Tooly Eden Inn Hotel

Tooly Eden Inn Hotel

המשך קריאה: Tooly Eden Inn Hotel
Kfar Maccabiah Ana Haifa

Kfar Maccabiah Ana Haifa

המשך קריאה: Kfar Maccabiah Ana Haifa
Nir Etzion Hotel

Nir Etzion Hotel

המשך קריאה: Nir Etzion Hotel
Leonardo Haifa Hotel

Leonardo Haifa Hotel

המשך קריאה: Leonardo Haifa Hotel
Dan Panorama Haifa

Dan Panorama Haifa

המשך קריאה: Dan Panorama Haifa