internal header image

מידע לימודי

מחלקת החינוך והתרבות של המכביה מעניקה חינוך יהודי-ציוני בעל משמעות והשפעה ארוכת טווח. ערכי החינוך מתססים על ערכים יהודים, ונועדו לאפשר לספורטאים חינוך יהודי- ציוני משמעותי שיישאר איתם גם שישובו לקהילותיהם. בנוסף, מחלקת החינוך והתרבות מחברת ספורטאים יהודים מכל העולם לישראלים ויוצרת קשרים ארוכי טווח.

החומרים באתר מתארים את מכבי תנועה עולמית, גיבורי מכבי, ואת המכביה כרעיון ששינה את העולם היהודי מאז שהוקם ב-1932.

MWU | מכבי תנועה עולמית

רקע על מכבי תנועה עולמית

רקע על מכבי תנועה עולמית

המשך קריאה: רקע על מכבי תנועה עולמית
מכבי בקצב הזמן

מכבי בקצב הזמן

המשך קריאה: מכבי בקצב הזמן
מכבי תנועה עולמית - סיכום

מכבי תנועה עולמית - סיכום

המשך קריאה: מכבי תנועה עולמית - סיכום
ערכים מטרות ויעדים

ערכים מטרות ויעדים

המשך קריאה: ערכים מטרות ויעדים

שיעורי הדרכה

המכביה והעם היהודי שייכות ומחוייבות

המכביה והעם היהודי שייכות ומחוייבות

המשך קריאה: המכביה והעם היהודי שייכות ומחוייבות
פעילות המכביה כאירוע יהודי ציוני

פעילות המכביה כאירוע יהודי ציוני

המשך קריאה: פעילות המכביה כאירוע יהודי ציוני
פרדי הירש

פרדי הירש

המשך קריאה: פרדי הירש
המכביה כמפעל מקרב

המכביה כמפעל מקרב

המשך קריאה: המכביה כמפעל מקרב
ג'ודית דוייטש

ג'ודית דוייטש

המשך קריאה: ג'ודית דוייטש